Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaneşeliığı toplum süresince değeri olan , kapasite, biçimci ve başka davranış biçimlerini geliştirdiği vetirelerin tümüdür.

Eğitim bilimi, önceden saptanmış esaslara bakarak insanoğluın davranışlarında belli gelişmeler sağlamlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Eğitim bilimi; bireyin davranışlarındaki yaşantısı aracılığıyla kasıtlı olarak ve isteyerek değçalışmame meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü kabil eğitimin bir çok tanımı konstrüksiyonlabilmektedir. Ancak, günümüzde çoğunlukla yeğleme edilen tanım:

“Ferdin davranışında, kendi yaşantısı aracılığıyla ve kasıtlı olarak matlup yönde( eğitimin ammaçlarına munis ) değçalışmame meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu teşhis bakarak;

· Eğitim bilimi bir vetiretir.

· Eğitim bilimi sürecinde, bireyin davranışlarının matlup yönde değçalışmatirilmesi ammaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değçalışmame kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim bilimi sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç bel kemiği öğesi vardır.

1. Amaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Eğitim bilimi ammaçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam fiyat ve istimara ile son bulur. Sürecin bu mantığı birlik kültürler dâhilin bire birdır. Amaçların içinde ne olduğu ve öğrenme dâhilin kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre bakarak değçalışmaebilir, lakin sürecin doğası değçalışmamez.

Eğitim bilimi kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün boyunca birmebzul filozof ve pedagog, eğitimin ne evetğuna dair farklı farklı tanımlamalarda bulunmuşdolaşma. Hasetmüzde ise eğitimin onaylama edilen ölçünlü tanımı şudur: Eğitim bilimi, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları aracılığıyla kasıtlı olarak istendik davranış değçalışmaikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin umumi hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın süresince eğitime dair bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları aracılığıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değçalışmaikliği” ve “müddetç” kabil kelimeler eğitimin anne taşlarıdır.

Eğitim bilimi, adam dâhilin yaşam boyu devam eden bir vetiretir ve davranışlarda değişiklik meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise bireyin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik kısaca beklentilere ve hedeflere munis olabileceği kabil istenmedik yönde de gelişebilir. Eğitim bilimi sürecinin çalışmaletilmesi ise kasıtlı kısaca programlı ve programlı olabileceği kabil gelişigüzel de olabilir. Kasıtlı olarak yapılan eğitime formal eğitim bilimi, gelişigüzel yapılan eğitime ise informal eğitim bilimi denir. Elan açıklayıcı bir örnek verirsek mektep, dershane, eğitim bilimi merkezleri kabil mekânlarda maruz eğitim bilimi formal; bireyin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı sıfır eğitim bilimi ise informal eğitidir. Yani eğitim bilimi yalnızca okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Eğitim bilimi Türleri
Eğitim bilimi türlerine bakarak sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim bilimi sürdürmek üzere dü tür ortaya çıkar. Formal eğitim bilimi okullarda ya da kurumlarda belli bir niyet ve program çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim bilimi tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim bilimi süreci yönetimsel bir ekip ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal eğitim bilimi ise resen gelişen ölçüsüz ve programsız yapılan eğitimdir ki fert bu eğitimi sosyal çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim bilimi Sistemi
Eğitim bilimi, bir mekanizma olarak ele kızılındığında ise eğitim bilimi sisteminin üç bel kemiği ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, vetireler ve çıktılardır. çağlayık; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, tesisat, maliyet, personel kabil fiziksel unsurlardır. Müddetç; mektep süresince meydana gelen dersler, öğrenme yaşantıları ve öğüt aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde uzmanlık, yeterlilik, izin, imtihan özetları kabil matlup davranış değçalışmaiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Post navigation

You might be interested in...

No comments yet, be the first!

Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir